Lábnyik
Lábnyik a legtávolabbi legkeletibb, moldvai, "etelközi", csángó-magyar település. Túl van a Bákó-Bukarest országúton és a Szeret folyón. Nem könnyű megtalálni, errefelé még az útjelző táblák sem gyakoriak. A települést a madéfalvi veszedelem után menekülő székelyek alapították. A falu két főutcája ma is a Csík és a Gyergyó nevet viseli. Leggyakoribb családnevek a Lackó és a Polgár. A közeli magyarfalusi csángók a mai napig szekulyoknak, azaz székelyeknek csúfolják a lábnyikiakat, s csíki eredetű főkötőjük miatt "lótérgyes"-nek is hívják őket. A falubeliek máig őrzik anyanyelvüket, az archaikus magyar nyelvet, annak székelyes csángó nyelvjárását. Az idősek, főleg az asszonyok, nem is tudnak románul. Az 50-es években rövid ideig volt magyar iskola, de a 60-as évektől ismét kemény elrománosítás következett. Végül 2003-ban megkezdődött a Moldvai Csángómagyar Szövetség szervezésében az iskolán kívüli magyar oktatás egy szűk bérelt lakásban. Itt laktak az oktatók is. Ma már az iskolában heti 3 órában is tanulnak a gyerekek magyarul írni és olvasni. Nagy esemény a kisfalu életében a "Gyerekek Háza" építése. Ennek létrejöttében én is közreműködhettem, elkészíthettem az épület terveit. Az építkezés 2006 tavaszán indult, ott jártunkkor a lábazati koszorú és a padló vasszerelési munkái folytak. A Gyerekek Háza közadakozásból épült, s egy év alatt elkészült. Még a tetőtér beépítése hátra van. Itt laknak a magyar tanárok és itt folynak az iskolán kívüli magyar foglalkozások. A "Gyerekek Házát" május 6-án szentelték fel szép ünnepség keretében. Az iskola udvarán a gyimesbükkről érkezett Salamon József atya celebrált magyar nyelvű misét ! / Én sajnos nem tudtam kiutazni az ünnepségre, az ünnepségen készült fotókat moldvai barátaim küldték./   www.csango.ro/hu_a052.htm#gyerekhaz_avato        

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /