Magyargyerőmonostor
Magyargyerőmonostor Kalotaszeg felszegi részén van. Kalotaszeget honfoglaló őseink korán megszállták, benépesítették, a gyepűvidék Kapustól keletre volt. Neve először egy 1332-ből fennmaradt oklevélben tűnik fel: villa Monostur. 1423-ban már Gyerewmonostora néven írtak róla. Ciszterci, majd később bencés monostorát a 12. században alapította a Kalota nemzettséghez tartozó Gyerőffy család. Kalotaszeg egyik legszebb temploma a tatárjárás után késő román stílusban épült újjá. A Kemény család 1275-ben malmot és halastavat adományozott a templomnak. A 15. században gótikus stílusban építették át, a török időkben várfallal vették körül. A csonkatorony oldalában a kolostorból, vagy az átalakítás előtti templomból származó román kori, tatárjárás előtti szobrok vannak beépítve, két oroszlán, sárkányölő Szent György, valamint egy kígyót szoptató hajfonatos magyaros megjelenésű nő. Ez utóbbi teljesen egyedülálló a román kori magyar szobrászatban. Itt látható az épségben maradt napóra is. A festett kazetták itt is Umling Lőrinc munkái. A falu lakói a reformáció idején áttértek a református vallásra, ezt jelzi messziről a gyönyörű zsindelyfedésű négy fiatornyos templomtorony.

 A színmagyar Kalotaszeg egyes részein a magyarság a török időkben dúló harcok, főként a 15 éves háború során, Mihály vajda és Basta pusztításai következtében jelentősen megfogyatkozott. A nagybirtokosok egyre több vlach, oláh népességet telepítettek be a földjeik művelésére. A 17.-18. századtól Magyargyerőmonostorra  is egyre több oláh jobbágy került. 1992-ben 515 román és 220 magyar lakosa volt. A magyarok döntően reformátusok, erős magyar közösséget alkotnak. 

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /