Orsova
Orsova első írásos említése 1150 körül: Ursoua. Személynévi eredetű, Urosfalva, szláv raggal. A rómaiak idején a Dierna nevű erőd volt itt. Honfoglaláskori leletek igazolják, hogy Árpád népe egyből megszállta e vidéket is a Dunáig. Árpádkori temetőt is feltártak. A népvándorlás korában összedőlt római erőd közelében az Árpádkorban épült újabb vár, melyet már Nagy Lajos király idejében újjá kellett építeni. A várat Mohács után foglalta el a török, s 1688-ban került vissza. Ekkor új erődök épültek, egyik a szigeten. Még a 18. században is véres harcok folytak Orsova és az erődsziget, Adah Kaleh birtoklásáért. Sziget-vár törökül. 1737-ben a törökök felégették Orsovát. Adah Kaleh csak 1790-ben került végleg vissza. A  sziget a 19. században vámszabad, török lakosságú, török birtok volt, a Monarchia fennhatósága alatt.

1849-ben Szemere Bertalan Orsován ásta el a magyar szent koronát, a koránázási palástot és jelvényeket, melyeket 1853-ban találtak meg egy árulás folytán. A megtalálás helyén kápolna épült.

 A régi Orsova és az Adah Kaleh a Vaskapu megépültével víz alá kerültek, a mai Orsova gyakorlatilag az 1970-es években épült. A sziget török lakossága részben Törökországba, részben Dobrudzsába költözött.

 Orsova Trianon előtt Krassó-Szörény vármegyéhez tartozott, 2015 német, 1870 magyar, s csak 1360 román lakosa volt. Mára alig 100 magyar maradt a több mint tízezres városban. A táj még Orsova után is gyönyörű. A városból sétahajók indulnak a Kazán-szorosba.   

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /