Pusztina
Pusztina a Tázló folyó mentén fekvő 2.000 fős csángó település. Egyike a legfiatalabb moldvai csángó faluknak, a hagyomány szerint az 1764-es madéfalvi osztrák vérengzés után menekülő csíki székelyek alapították egy Nemes nevű magyar bérelt  birtokán. Az 1792-es összeírás szerint 64 ház, 24 családfő, 40 szolgálatra alkalmas férfi, 1 ló, 40 ökörfogat volt a szegényes kis faluban. Székelyek még később is települtek a faluba. Első templomai fából épültek, 1780-ban, 1830-ban, 1849-ben. A többször újraépített fatemplom helyett közadakozásból 1937-1957 között épült mai kőtemploma. Már az első templom is Szent István királyunknak volt szentelve, s az elrománosítás nyomán mára ez az egyetlen templom Bákó megyében, melynek meghagyták magyar védőszentjét, a falusiak nem hagyták hogy elvegyék. A régi és a mai oltárképen is Szent István felajánlja országát, koronáját és kardját, Szűz Máriának. Domokos Pál Péter 1932-ben Pusztinán gyűjtötte az "Ó, Szent István dicsértessél..." kezdetű középkori Szent István himnuszt. A főtéren egy faragott Szent István szobor is látható, igaz magánterületen, Halász Péter néprajzkutató apósa előkertjében. A falu elemi iskoláját 1897-ben indították, de a színmagyar faluban csak román oktatás volt, kivéve egy egészen rövid időszakot az 50-es évek elején. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2001-ben tudta beindítani az iskolán kívüli magyar oktatást. 2002-től az állami iskolában pedig heti 3-4 órában tanulhatnak a gyerekek magyarul, "természetesen", mint Bákó megyében mindenhol, az összes többi óra románul van. 2006-ban alapítványi támogatásokból épült a faluban a Magyar Ház.

A településen már tudnak fogadni turistákat is, Nyisztor Tinka, aki 2-szer is elzarándokolt Vatikánba kérni a magyar misék engedélyezését Moldvában, lakóházában fogad turistákat. Tinka elérhetőségei: tel: 00-40-234-384-550 email: nyisztortinka@yahoo.com  

/ Fotók: 2011. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége honlapja: http://www.csango.ro/   

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /