Vajdahunyad
Vajdahunyad 10-11. századi település, a Hunyad vármegyének nevet adó földvára, az ispáni földvár, vármegyeszékhely és főesperesség a mai vártól délre emelkedő hegyen állt. Itt volt az első, 11. századi esperesi rk. templom is. Első fennmaradt okleveles említései: 1265, 1276, 1278, Hungnod, Hunod, Huniad. Személynévi névadás a korai magyar "d" birtokos raggal. A későbbi vajda előtag az erdélyi vajda fennhatóságára utalt. A Kincses szőlőhegyen a 10. század végi 11. századi temetőből 21 szétdúlt és 57 érintetlen sírt tártak fel, néhány lelet honfoglaló őseink nyilai, stb. mutatják, hogy ezt a vidéket is megszállták őseink a 10. században. A feltárt sírok többsége már 11. század eleji keresztény rítusú volt. / Trianon óta sajnos ha korai magyar emlékek kerülnek elő, akkor általában gyorsan visszatemetnek mindent, nem fejezik be az ásatást, nem közlik a talált tárgyakat, s az is megesett, hogy gyorsan ráépítettek egy lakótelepet a honfoglaláskori magyar temetőre./   

Luxemburgi Zsigmond 1409-ben Serbe kun származású kenéz fiának, Vajknak, Hunyadi János apjának adományozta a birtokot, a család ezután építette a mai vár elődjét, birtokközpontul, s vette fel a Hunyadi nevet. A várat Hunyadi János kormányzó bővítette és megerősítette, ekkor épült a gótikus lovagterem is. Szilágyi Erzsébet építtette a Mátyás loggiát, a hagyomány szerint ebben az épületben lakott Mátyás király. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tovább bővítette, ekkor épült a lovagterem fölé az "országház". A neogótikus árkádsor a 19. századi felújításkor készült Steindl Imre tervei alapján. Erődszerű Ortodox temploma 1458-ban épült, a 17. században átalakították.

1910-ben még magyar többségű város, 2457 magyar, 1789 román, 187 német lakosa volt. Most Vajdahunyad mintegy 80 ezres város, hatalmas vasgyára bezárt, a vár közeli gyárkémények már nem füstölnek. A mintegy 6 ezres magyar közösség fele-fele arányban református ill. katolikus. / Fotók: 2006 /

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.erdely-szep.hu /